Sala wystawowa PTF

Branża: 
Rozrywka
Piętro: 
1
WWW: 
Email: 
Telefon: 
-

SALA WYSTAWOWA PTF - zapraszamy do zapoznania się z cyklicznymi wystawami zbiorowymi członków Płockiego Towarzystwa Fotograficznego. Płockie Towarzystwo Fotograficzne ma na celu rozwijanie umiejętności, wiedzy i sztuki fotograficznej wśród swoich członków oraz popularyzację fotografii we wszystkich jej dziedzinach poprzez prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między organizacjami fotograficznymi.