Wystawa „Harcerki i harcerze w obronie Ojczyzny. Rok 1920”

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wystawą „Harcerki i harcerze w obronie Ojczyzny. Rok 1920”. Ekspozycja jest dostępna od 21 sierpnia dla wszystkich odwiedzających Galerię, w godzinach jej funkcjonowania. Można ją znaleźć w korytarzu na parterze, w sąsiedztwie salonów Vistula, Wólczanka i Giacomo Conti.

Historyczna mobilna wystawa plenerowa „Harcerki i harcerze w obronie Ojczyzny. Rok 1920” na 24 wielkoformatowych modułach w narracyjny sposób, z wykorzystaniem reprodukcji archiwalnych dokumentów i fotografii, przedstawia udział harcerzy i harcerek w działaniach wojennych 1920 roku – w działaniach frontowych i w służbach pomocniczych. Wystawa dostarcza wiedzy o przebiegu wojny polsko-bolszewickiej, ze szczególnym uwzględnieniem Bitwy Warszawskiej i działań wojennych prowadzonych na Mazowszu w roku 1920, uświadamia wkład harcerek i harcerzy w nasze zwycięstwo i prezentuje sylwetki wybranych harcerskich bohaterów.

Ekspozycja związana jest z obchodzoną w tym roku 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej, podczas której Mazowsze było areną zaciętych walk. Oprócz bardzo ważnego aspektu regionalnego uwzględniamy uczestnictwo harcerek i harcerzy w wojnie polsko-bolszewickiej, w tym podkreślamy fenomen "orląt płockich" i ich harcerskiej proweniencji, a także udział harcerzy w oddziałach ochotniczych w 1920 roku. Projekt „Harcerki i harcerze w obronie Ojczyzny. Rok 1920” został przygotowany przez Chorągiew Mazowiecką ZHP we współpracy z Wydawnictwem Marron, a jest współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej.