W FERIE WYBIERAM SZTUKĘ!

Galeria Wisła wraz z Pracownią Działań Twórczych KOLOR i FORMA Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki zapraszają dzieci i młodzież na warsztaty artystyczne pn. „Wybieram Sztukę”. Od 10 do 21 lutego, w godzinach 11:00-12:00, każdy będzie mógł spędzić twórczo czas w pracowni i poznać różne techniki plastyczne. W programie znajdą się zajęcia rysunkowe, malarskie, graficzne, rzeźbiarskie oraz papieroplastyka.  Uczestnicy kolorem i formą wyczarują małe dzieła sztuki, które zabiorą do domu. Dodatkowo, w dniach 17-21 lutego, w godzinach 13:00-14:00 odbywać się będą zajęcia malarskie sztalugowe, na których uczestnicy poznają tajniki perspektywy i kompozycji. Tematami zajęć będą pejzaże oraz martwa natura. Ilość miejsc w pracowni KOLOR i FORMA jest ograniczona, dlatego na wszystkie zajęcia warsztatowe obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem: 532 744 160 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-15:00). Koszt tygodniowych zajęć jest symboliczny i wynosi 20 zł.

Pracownia Działań Twórczych KOLOR I FORMA Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki służy szerokiemu gronu odbiorców. Placówka ma charakter otwarty, ściśle związany z życiem i potrzebami środowiska, w którym funkcjonuje. Zawiera ofertę przyczyniającą się do rozwoju twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki. Działalność pracowni, oparta na różnorodnych formach warsztatowych, obejmuje m.in.: warsztaty dla przedszkoli i szkół, popołudniowe zajęcia plastyczne, wystawy, organizację konkursów plastycznych, spotkania i warsztaty z twórcami, konsultacje dla nauczycieli, promowanie zdolnej młodzieży, współpracę z placówkami o podobnym charakterze z innych miast. Pracownia znajduje się w lokalu na pierwszym piętrze Galerii Wisła, w sąsiedztwie Biura Podróży TUI.